Locations for Sàn nhựa Trường Thành Phát. 1
10.819862991755818 106.77776272062374 1500 0 relativeToGround 106.77776272062374,10.819862991755818,0